Pasang Widget Kalendar Hijrah

Bagaimana hendak pasang widget ini?

Widget ini boleh dipasang di mana-mana blog dan laman web. Tidak kira samada anda memasangnya di laman web yang di”host” sendiri ataupun blog yang dipasang di Blogger / Blogspot. Namun bagi pengguna blog servis WordPress.com ( bukan “self hosted”), widget ini tidak dapat dipasang di sana.

Copy dan Paste kod di bawah di laman web anda.

Paparkan widget anda dengan tema berbeza!

Anda boleh menukar latar belakang widget anda dengan menukar nilai pada:

Gantikan X dengan nombor daripada 1 hingga 9 seperti rajah di bawah.

 

Share Button